((بسمه تعالی))

طرح پرداخت وام های قرض الحسنه بانک توسعه تعاون

کلیه افراد حقیقی می توانند با مراجعه به شعبه و افتتاح حساب پس انداز قرض الحسنه نسبت به دریافت وام طی جدول ذیل اقدام نمایند.

نام طرح

مدت میانگین گردش موجودی

نسبت وام به میانگین موجودی طی دوره

میزان اخذ تضمین نقدی بابت پرداخت وام

کارمزد

مدت بازپرداخت اقساط

(ماه)

طرح 1

4                       ماه

60               درصد

20              درصد

4              درصد

24                  ماه

طرح 2

4                       ماه

50               درصد

0

4              درصد

14                  ماه

طرح 3

4                       ماه

200             درصد

100             درصد

3              درصد

15                  ماه

طرح 4

5                       ماه

100             درصد

20               درصد

4              درصد

12                  ماه

طرح 5

5                       ماه

40               درصد

0                   

3              درصد

18                  ماه

طرح 6

6                       ماه

80               درصد

0

4              درصد

12                  ماه

طرح 7

6                       ماه

70               درصد

0

4             درصد

15                  ماه

طرح 8

6                       ماه

50               درصد

0

2             درصد

16                  ماه

طرح 9

8                       ماه

100             درصد

 20                درصد

4             درصد

20                  ماه

طرح 10

12                     ماه

150             درصد

0

4             درصد

12                 ماه

طرح 11

12                     ماه

200             درصد

40               درصد

4             درصد

16                 ماه

 

 

توجه 1)حداکثر مبلغ وام قابل پرداخت تا سقف 50/000/000ریال می باشد.

توجه 2)افزایش مدت بازپرداخت به ازاء هر 1 ماه مدت گردش میانگین موجودی 2 ماه به بازپرداخت اضافه می شود.

 

.تمامي حقوق این سایت محفوظ و متعلق به اتحادیه لوازم خانگی و رسته های وابسته شهرستان کلاردشت مي باشد

  Designed by 1370.ir