با عنایت به توافق به عمل آمده با اداره امور مالیاتی شهرستان روسای اتحادیه ها در زمانبندی زی در محل اداره امور مالیاتی حضور دارند تا چنانچه مشکلی هر مودی مالیاتی دارد برطرف شود لطفا در زمان مورد نظر به امور مالیاتی مراجعه نمایید.
1.جمشید کریمایی 95/03/08 و 95/03/09اتحادیه جوشکاران
2.مجید پسندی 95/03/08 و 95/03/09 اتحادیه تعمیرکاران
3.علی اکبر اسعدی 95/03/10 و 95/03/11 اتحادیه خواروبار
4.پیام پولادی 95/03/10 و 95/03/11 اتحادیه لوازم خانگی
5.علی شلی 95/03/12 و 95/03/13 اتحادیه الکترونیک رایانه
6.فرهاد کریمایی 95/03/12 و 95/03/13 اتحادیه املاک
7.نورالدین خددادی 95/03/16 و 95/03/17 اتحادیه پوشاک
8.مجید ملک نژاد 95/03/16 و 95/03/17اتحادیه مصالح ساختمانی
9.مهرگان صفاری 95/03/18 و 95/03/19 اتحادیه رستوران داران
10.فرامرز معصومی 95/03/18 و 95/03/19 اتحادیه خبازان

 

.تمامي حقوق این سایت محفوظ و متعلق به اتحادیه لوازم خانگی و رسته های وابسته شهرستان کلاردشت مي باشد

  Designed by 1370.ir